ارسال نظر

 • آره ! پول مملکت را که نباید یک قرانش را هم به فلسطین!
  بلکه باید داد به فرزندان فقیر و مظلوم وزرا که با آن پورشه و مازراتی وارد کنند!
  باید داد به شما که یک فقر سفرهایتان به آنتالیا و دوبی و پاتایا کم نشود!
  باید داد به شما که بروید صرف دور دور در خیابان فرشته بکنید!

  این راه صحیح خرج کردن بودجه کشور است!
  حرامزاده اید و کاریش هم نمی شود کرد.