ارسال نظر

 • جناب لبیک یال وطن، به چه چیز وطن لبیک می گویی؟ کجای فرهنگ ایرانی بی حیایی و رقاصی و بی عفتی است؟
  آری. اهانت می کنم.. اهانت می کنم به موجودات پست از جیوانات. دوست داری داعشی و بدتر از داعشی هم مرا بنامی باکی نیست.
  شما دشمنان خدا کثیفترین موجوداتی هستید که در دنیا وجود دارند.
  زندگی شما در شهوترانی و توجیه آن خلاصه شده است.
  حالا تازه انتظار احترام هم دارید!
  والله نه تنها احترامی از ما نخواهید دید که با همه وجود از شما بیزاریم و بین ما و شما هم جز خون چیزی وجود ندارد