ارسال نظر

  • عزیزم اگر تو نگاه جنسی نداری به دکتر مراجعه کن. حتما مشکل فنی داری.