ارسال نظر

  • ناظر 97/10/7 ساعت 14:35

    نه اینکه فکر کنید این رقاصه ها و ان اراذل و اوباشی که نشسته و نگاه میکنند و یا ان را تائید میکنند نااگاهند . خیر . اینها میدانند کارشان حرام است اما چون مال حرام خورده اند نمیتوانند فعل حرام انجام ندهند . اگر ندانند فعلشان حرام است که انوقت خداوند هم حجتی برای مجازاتشان ندارد . پس میدانند . اما حرام خورده و ایمانشان بسیار ضعیف است و نمیتوانند مانند ادم زندگی کنند . و جالب است که حوزه علمیه و روحانیت و مراجع هیچی نمیگویند . انگار همه چیز امن و امان است ! ایا علمای اسلام میدانند که اگر اعتراض نکنند فردای قیامت در برابر خدا مسئولند . عجیب است که انگار بر روی همه خاک مرگ ریخته شده و همه مرده اند . مردگانی که زندگی میکنند اما با مرده فرقی ندارند . بیخود نیست که بعضیها تئوری میدهند که مانند غرب وحشی در قم هم واتیکان درست کنیم و مراجع انجا بنشینند و حکومت کنند و کاری به بقیه مملکت نداشته باشند . واقعا شرم اور است . و مطمئنا به علما گفته شده که در مقابل مفاسد اعتراض نکنند و اما چه کسی و یا کسانی گفته اند و دستور داده اند؟ چون علمای اسلام اینقدر بی غیرت نیستند که اینهمه فساد ببینند و دم نزنند .