ارسال نظر

  • خاک بر سر شما مرتجعین و تنگ نظران و داعشی مسلکان و درود و هزار آفرین بر این بانوان هنرمند
    پس فکر کردید این جا افغانستان زمان طالبان است که زنان را داخل گونی کنید و هرروز به اسم به اصطلاح ارزش های مضحکتان هر روز به یک بهانه محدودیت ایجاد کنید .
    این جا نه افغانستان و قلمرو خلافت اسلامی داعش است و نه حتی دهه شصت . این جا ایران دهه ی 90 است . با نسلی دارای عقاید و سبک های زندگی مختلف و سلایق گوناگون و متفاوت و بعضا حتی بی اعتقاد به کل دین .پس بی جهت زور زیادی نزنید که تلاشهای شما انحصار طلبان در عرصه فرهنگ چندان راه به جایی نخواهد برد و شکست می خورید و این کلیپ ها نیز بهترین شاهد بر این مدعاست .