ارسال نظر

  • به نظر من اونا اندازه شما قبح شکنی و گناه نکرده بودن.
    یه دویست سیصد نفر پای تثاتر این حرکت رو دیده بودن بعد شما اومدین با ترویج و پخش گسترده اون مثلا میخوان بد جلوه ش بدین!؟؟
    ترویج گناه و فحشا خودش گناه دیگری ست.به ائمه اقتدا کنید...