ارسال نظر

 • خطاب به مهمان و مهمانی دیگر
  حیوان صد رحمت دارد به تو و امثال توی ذهن بیمار و احمق که هرکس پوشش مورد نظرت را ندارد لخت و غارنشين می دانی .
  اگر بنا به شما مرتجعین و داعشی مسلکان باشد که زنان باید برای بیرون رفتن از خانه هم از شوهرانشان اجازه بگیرند دیگر چه برسد که فیلم و نمایش بازی کنند و فراتر از آن در مقابل غریبه برقصند

  سایت معلوم الحال مشرق نیوز در گزارشی با حمله به خانم ارمیا که اتفاقا با حجاب و با وجود محجبه بودن خوانندگی می کند آن را توطئه ای برای وارد کردن زنان به خوانندگی دانست . این در حالی است که در افغانستان خانم منیژه دولت خواننده زن تاجیک کنسرت برگزار میکند و کنسرتش که در آن بی حجاب هم می خواند و هم می رقصد با استقبال گسترده افغان های مسلمان روبه رو می شود . یک نفر هم از روحانیون و عالمان دینی اعتراض نمی کند و صدایش در نمی آید آن گاه در ایران به خاطر پخش آلبومی با سرودهای ملی و وطنی که با هم خوانی زن و مرد بوده است وزیر ارشاد سابق آقای جنتی به مجلس کشیده می شود و مورد هجوم قرار می گیرد .یا همین کلیپ رقص ساده دو خانم بازیگر

  واقعا برای ملت ایران جای تاسف است که افغان ها یی که زمانی تحت سلطه طالبان بودند به لحاظ فرهنگی این قدر از ما جلوتر و پیشرفته ترند در صورتی که آنها از ما در مسلمان بودن متعصب تر و سنتی ترند . اما ملت بزرگ ایران با آن سابقه تمدنی اش و فرهنگی اش به خاطر وجود مشتی کج فکر و کوردل و دارای ذهن بیمار زنانش حق ساده رفتن و دیدار بازی ها در استادیوم را ندارند ؟
  خاک بر سرشما کند که خوب آبروی این کشور را نه فقط پیش چشم مردم جهان بلکه حتی جهان اسلام و مردم مسلمان دیگر کشورها مثل همین افغانستان برده اید .
  اما این را بدانید که این ارتجاع گری ها چندان راه به جایی نمی برد چنان که دولت ایران با فشار سازمان های جهانی ورزشی و تهدید آنها به محرومیت تیم ایران مجبور شد ولو به صورت محدود و گزینشی اجازه ورود زنان به ورزشگاه را بدهد . در بیشتر مورد فرهنگی و اجتماعی دیگر هم خود بخش اعظم ملت زیر بار سیاست های تحمیلی شما مرتجعان و انحصار طلبان کوردل نمی رود . پس هرچه زور دارید بزنید .