ارسال نظر

  • خاک تو سر مملکتی که از رقص دوتا دختر بترسه(به قول نماینده مجلس آره خاک تو سرش :))) ) ، شما خبرگذاریا هم دوست دارید تا تنور داغه سر چارنفرو بکنید تو تنور و داستان بسازید.