ارسال نظر

 • آره عزیزم! حیوانات ماده هم از جفتشان لابد اجازه نمی گیرند از بس که به تمدن و آزادی رسیده اند.
  اساسا برای همین خدا شما را از چهارپایان پست تر می داند و می گوید اولئک کالانعام بل هم اضل.

  این هم که در خفقان دولت اشرف غنی که اصلا زنش مسیونر و مبلغ مسیحی است و از روزی که آمده کارش را بر مبارذزه با اسلام قرار داده است این چیزها بعید نیست.
  حالا عملکرد آن کشوری که تحت کنترل آمریکا است برای تو می شود الگو؟

  آره در زمان پهلوی عزیزتان هم کار به جماع علنی در خیابان کشید و صدای کسی هم به جایی نرسید و مردم به اصطلاح مسلمان هم ایستادند و تماشا کردند!

  البته این را هم بدان که تعجبی ندارد که چرا مردم افغانستان این طور از طالبان استقبال می کنند و حکومت آنها را به حکومت سرتاپا فساد و برهنگی و دزدی اشرف غنی کافر ترجیخح می دهند و شهرهای افغانستان یکی پس از دیگری به دست طالبان می افتد.

  آری. شما یاد گرفته اید که هر کس دم از حیا و عفت و غیرت بزند را با بمباران برچسب هایی مانند متعصب ومتحجر و عقب مانده و طالبان و داعش و نظایر آن بکوبید.
  فقط به یک دلیل این کار را می کتنید تا کسی دیگر جرات نکند بهای دفاع از شرف و انسانیت را بپردازد.
  شما انسان را از حیوان پست تر می خواهید.
  حیوانی که سرش به پایین تنه اش بسته باشد و همه هستی و هم و غمش رقاصی و دوست پسر و دوست دختر بشود راحت سواری می دهد به جامعه جهانی

  حتما رازی دارد که شما خوک صفتان حرامزاده رآکتورهای ما را بتن می ریزید و ماهواره های ما را از سکو جمع می کنید و به انبار می فرستید و دانشمندان ما را بازجویی وترور می کنید، و می گویید این چیزها هزینه دارد و به درد ما نمی خورد!

  اما در عوض به ما اجازه می دهید و بلکه می دهید برقصیم و برهنگی و دریدگی کنیم!
  و اسم این رفتار را هم تمدن و پیشرفت می گذارید!!


  جنگ بین حلال زادگان و حرامزادگان قطعی است.
  ما یک نفر از شما را در روی زمین زنده نخواهیم گذاشت.