ارسال نظر

  • سلام 97/10/4 ساعت 06:39

    وقتی تمام حرفه این بازیگر ها،در کارهای مبتذلشونه،واقعا باید به حال سینمای ایران گریست