ارسال نظر

  • Md.h 97/10/4 ساعت 07:02

    متاسفانه رقص و سرابخواری و هزارگندکاری دیگه رو دارن علنی میکنن.وعده های آقای روحانی مبنی بر لاابالی گری داره محقق میشه.