ارسال نظر

 • اولا موریتانی هم جمهوری اسلامی است! و از نظر شما هر گردی گردو است و اگر یک کشور اسم خودش را اسلامی گذاشت و حرامزاده ای هم با اسم عربی و اسلامی پادشاه و ریسس جمهور آن شد دیگر می شود الگوی اسلام! تف بر این همه بیشعوری.

  ثانیا: تنها مقایسه نمی کنم بلکه حیوانات هزار برابر بر این زنان و دختران آزاد شرف دارند. مقایسه آنها با حیوانات اهانت به حیوانات است. حیوان بیچاره که عقل دارد و فقط غریزه دارد چرا باید با این انسان به اصطلاح عاقل که عمدا خود را به اسفل السافلین رسانده است مقایسه شود؟

  ثالثا: از همان زمانی که پیامبران مبعوث شدند و با برهنگی ها و شهوترانی ها جنگیدند ، و با خون و خون دل توانستند معنای شرف را به انسان سقوط کرده بیاموزند و او را از دل غار و جنگلها و یا از رقاصی دور بتها و طواف برهنه کعبه جدا کرده و به جامه الهی عفت و حیا را به او بپوشانند.

  رابعا: برای بار آخر می گویم خر خودتی و همه آن کشورهای سکولار که فقط حاکمانشان اسامی اسلامی دارند. اگر قرار بود ما هم مثل سایر کشورهای اسلامی باشیم که تنیازی به انقلاب نداشتیم. اتفاقا اسم شاهمان محمد رضا بود!!

  خامسا : مسائل فرهنگی و سیاسی پشت و روی یک سکه هستند و دقیقا همان جریان که مروج بی حچابی و بیی حیایی است و آن را پیشرفت می داند و همان افرادی که با حجاب مشکل دارند و آن را حکم سنگین و ضد آزادی می دانند دقیقا همانها هستند که مخالف هر نوع پیشرفت هسته ای و فضایی بوده و هستند!! آن را ماجراجویی می دانند که نباید انجام شود و هر نوع پیشرفتی را که آمریکا با آن مخالف باشد بر نمی تابند!!
  آیا اتفاقی است؟
  خیر. وقتی مردمی سرشان را به زیر شکمشان بستند دیگر خطری برای جامعه جهانی ندارند!


  والله من برای آغاز این جنگ ثانیه شماری می کنم.
  اما یک چیز را خوب می دانی و آن اینکه چه کسی مرد جنگ است.
  کسی که با اعتقاد به شهادت پا به میدان نبرد می گذارد و یا کسی که صرفا هدفش رفاه و شهوت و تماشای رقاصی دختران بی حجاب است!!
  واضح است چه کسی پیروز حواهد شد.

  جالب ایتکه آمریکای عزیزتان وقتی فهمید سربازان شهوتران اسراییل پیشرفته شما چگونه از مقابل رزمندان حزب الله می گریزند فهمید که با لیبرالیسم و رفاه طلبی نمی تواند به جنگ اسلام بیاید.
  تنها چیزی که یک الماس را می برد الماس دیگری است.
  برای همین آنها از جنس اسلام و البته به صورت وارونه داعش را طراحی کردند تا عده ای با همان روحیه شهادت طلبی جرات کنند در مقابل اسلام راستین که ما هستیم بایستند.
  اما لیبرالهایی مانند تو با شنیدن صدای اولین گلوله به آنتالیا و پاتایا گریخته اند. بیخود نیست که همین الان هزاران خانه در وان و ازمیر خریده اید.
  قطعا خودتان هم می داتنید این خانه ها مال شما لیبرالهای مرفه شمال شهری ایران است.
  حتی ی جنوب شهری مومن بین آنها نیست.