ارسال نظر

 • شما غلط کرده ای که چنین اعتقاد ابلهانه ای داری. نتیجه جامعه تکثر گرا و صداهای مختلف آن است که هر کس ثروتش بیشتر و تریبونهایش بزرگتر و رسانه های متکثر تر و متعدد تر باشد آنقدر صدایش را بلند می کند تا هیچ صدای مخالفی شنیده نشود.

  و این دقیقا کاری است که دجال آخر الزمان و شما پیروان کثیفش در حال انجام آن هستید. صدای بیست میلیون زائر اربعین به جایی نمی رسد و صدای عده ای در جشن گوجه پرانی اسپانیا تیر اول رسانه های دنیا می شود. مرگ دهها هزار کودک یمنی دیده نمی شود اما بازی توله زاده های ملکه الیزابت دوم با سگ ها تیتر رسانه های جهان می شود.
  این است معنای پیشرفت! این است تکثر گرایی! این است دیکتاتوری وحشتناکی که امنروز بر دنیا حاکم است و اسم خودش را هم آزادی گذاشته است!!

  لعنت بر این پیشرفت. لعنت بر این آزادی.
  انسان بنده است و اگر نخواهد بنده خدا باشد و آزاد از غیر خدا باشد می شود بنده شیطان و اسیر دست او و اسمش خودش را هم می گذارد آزاد!!

  ما با تمام قدرت با این آزادی قلابی شما خواهیم جنگید. این آزادی قلابی، آزادی هرزگی در ملاعام را قبل از انقلاب به خوبی داشتیم.
  اما مردم شعور داشتند که بفهمند ااین آزادی جز اسارت و بندگی نیست. برای همین شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی سر می دادند.

  پیشرفت انسان در این است که حیوان نباشد. شما در شهوت رانی با حیوانات مسابقه گذاشته اید و البته اسم این مسابقه ابلهانه را هم پیشرفت نهاده اید.
  اما آنچه شما پیشرفت نامیده اید جز سقوط آزاد و انحطاط محض انسان نیست.
  پس بین ما و شما هیچ گونه اشتراک و تفاهی وجود نخواهد داشت.
  چون تعریف ما از انسان با هم بکلی متفاوت است.
  شما انسان در جسم و معاش و شهوت تعریف کرده اید که جز بین تولد و مرگ وجود ندارد.
  بدیهی است که با انسان جاویدان که هدفی فراتر از معاش و شهوت دارد سر سازگاری نخواهید داشت.