ارسال نظر

  • محمد لیبرال یک اسراییلی است که دارد در این سایت کامنت می گذارد. چرا انتظار دارید به قرآن اعتقاد داشته باشد؟ ملاک او اعلامیه حقوق بشر است و یونسکو است نه قرآن.