ارسال نظر

  • رقص در دانشگاه و حالا رقص در سالن تئاتر.
    این کارها کاملا برنامه ریزی شده است، دولت میخواهد با ایجاد انحراف اخلاقی و بحث و جدل میان مردم، سعی در گمراه کردن ذهن مردم و همچنین سرپوش گذاشتن و کمرنگ کردن ضعف های مدیریتی و وضع فجیع معیشتی مردم نماید.
    هشیار باشیم.