ارسال نظر

 • به مهمان متحجر
  آقای اسلاميست اگر شرایط زمان و مکان کوچکترین تاثیری در احکام ندارد پس چه طور در جمهوری اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند قوانین خلاف شرع را تصویب کند ؟ در همان اول انقلاب قرار شد که شورای نگهبان حافظ شرع در مقابل قوانین خلاف شرع باشد .اما پس از مدتی خمینی اعلام کرد که اگر دوسوم مجلس قانون خلاف شرع را تصویب کند اشکالی ندارد . پس از مدتی هم فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را داد.
  یکی از موارد متعارض با حقوق بشر مجازات های بدنی و خشن مثل سنگسار و قطع دست به استثنای قصاص جان است . در همین مورد سنگسار پس از اجرا در دهه اول انقلاب در رسانه ها و دنیا سروصدای بزرگی برپا شد . همین خمینی بزرگتان و بنیانگزار این نظام جمهوری اسلامی اعلام کرد چون این مجازات چهره اسلام را به دنیا خشن نشان داده و موجب وهن اسلام شده است آن را موقتا تعطیل کنید . خوب پس چرا ایشان حد الهی را به خاطر سروصداهای خارجی در دنیا کنار گذاشته و نگفتند حکم اسلام با قاطعیت باید اجرا شود ؟ نکند خمینی هم غرب زده بوده یا مرعوب غرب شده بوده است که حکم سنگسار اسلام را به بهانه جلوگیری از وهن اسلام کنار میگذارد ؟
  بماند که در بسیاری از موارد اجرای برخی از احکام اسلامی از همان دهه اول انقلاب گره ای از مسایل که باز نمی کرد که خودش برای جامعه مشکل زا بود . برای همین خمینی اعلام کرد که شورای نگهبان به مقوله زمان و مکان توجه کند .پس از مدتی اعلام کرد که دو سوم مجلس می تواند قانون خلاف شرع را تصویب کند . تا آن جا که یکی از اعضای شورای نگهبان در اعتراض به خمینی و ادعایش در نامه ای مراتب اعتراض خود را اعلام کرد و استعفا داد . پس از مدتی هم که فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را صادر کرد .البته در مورد مکانیسم عملکرد مجمع می گویند که این مجمع احکام ثانویه را به عنوان قانون تصویب میکند و احکام شرع هم به طور موقت تعطیل می شود نه دایمی . محسن کدیور یکی از نوانديشان دینی سوال پرسیده است اگر یک حکم شرعی پس از تعطیلی موقت دهها و بلکه صدها سال عملا تعطیل شده باشد و برنگردد آیا این کاشف از این نیست که آن حکم شرعی منسوخ شده است و دیگر به هیچ وجه قابلیت اجرا ندارد ؟
  از نظر کدیور کنار گذاشتن احکام شرعی از طریق راه حل هایی مثل تعطیل موقت تحت عنوان احکام اولیه و ثانویه و جلوگیری از وهن اسلام جز وصله و پینه کردن و رفو کردن مشکلات اجرای این احکام نیست و باید به فکر راه حل اساسی برای کنار گذاشتن آنها بود .
  در مورد حقوق بشر و دلیل حقانیت آن علاقه مندان می توانند به کتاب محسن کدیور با نام حق الناس : اسلام و حقوق بشر که در نقد و رد احکام شرعی مخالف حقوق بشر نوشته است و همین طور به بخش سوم کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین با عنوان حقوق بشر نوشته مجتهد شبستری مراجعه کنند .
  در مورد این که احکام اسلام زمان نزول هم ربطی به شرایط زمان عربستان جاهای نداشته اغراق کردی و نشان دادی که کم اطلاع هستید . محض اطلاعتان دیه و میزان آن ، ماههای حرام که جنگ در آن زمان حرام است ، مهریه زنان ، برده داری این ها سنت اعراب جاهلی بوده که اسلام آن ها را تایید و امضاء کرده است .پس لابد باید بساط برده داری را هم احیا کنیم چون در اسلام برده داری آمده است .
  همین طور بسیاری از ورزش زنان حتی در صورت محجبه بودن باید تعطیل شود . چرا که در بسیاری از این ورزش ها زنان در مقابل نامحرمان به حرکات و قر دادن بدنشان مشغول هستند .
  در نهایت شما اسلاميست ها ی افراطی و کج فکر آن قدر کودن و کور تشریف دارید که نمی بینید خود جمهوری اسلامی هم به این واقعیت رسیده است که نمی توان در عرصه عمل همه احکام اسلام و قوانین مبتنی برآن را به دلیل عدم انطباق و سازگار بودن با زمانه اجرا کرد و به بهانه احکام ثانویه و اضطرار و مصلحت نظام و جلوگیری از وهن اسلام آنها را کنار می گذارد مهدی نصیری هم از مخالفان سرسخت نه فقط مدرنیته بلکه فلسفه و عرفان علی رغم تحجر فکری و تعصبش که با شما مشترک است می گوید تمدن جدید و لوازم آن به مانند هوایی مسموم همه جا را فراگرفته است که امکان خروج از آن به طور کامل وجود ندارد . ما در خوشبينانه ترین حالت و بالاترین سطح در نهایت 40 درصد تمدن اسلامی را می توانیم محقق کنیم و برای تحقق تمدن کامل اسلامی امام زمان باید ظهور کند !!و تو و امثال تو هنوز این واقعیت را نمی خواهی بپذیری و انکار می کنی .

  ضمنا در پایان پاسخ خمینی را در جواب نامه یکی از همین متحجرین که اعتراض کرده بود چرا شطرنج بدون برد و باخت باید حلال باشد نقل میکنم .ایشان در پاسخ گفته بود :
  که اگر بر مبنای عقاید و افکار شما و امثال شما باشد که تمدن را باید به کل تعطیل کرده و به دوران غارنشینی و شترسواری برگردیم !
  این پاسخ سنجیده خمینی حکایت تو و امثال تو یعنی اسلاميست های واپس گرا و متحجر است .