ارسال نظر

 • خطاب به مهمان داعشی
  قرار شد جواب تو احمق داعشی صفت را ندهم اما چون جهالت خود را از اسلام و فقه نشان دادی مجبورم پاسخت را دهم .
  نوشته ای که اقدام داعش در مقابل اقلیت ایزدی خلاف اسلام بود و حرام شرعی بود چون آنها با مسلمانان درگیری نظامی و فرهنگی نداشتند . آخر مردک احمق چرا وقتی راجع به همان شرع و اسلام و فقه آن که سنگش را به سینه می زنی وقتی اطلاعی نداری یاوه سرایی می کنی .
  از منظر اسلام و فقه سنتی برآمده از آن غیر مسلمانان به دو دسته تقسیم می شوند :
  1- کفار اهل کتاب : این کفار شامل مسیحیان ، یهودیان ، صابئان ( پیروان یحیی نبی ) و زرتشتیان می شود . این گروه در جامعه اسلامی با دادن جزیه به عنوان نوعی مالیات به حکومت اسلامی از بعضی حقوق و امتیازات به عنوان شهروند درجه دوم و حقوق نابرابر بر خلاف مبانی حقوق بشر در قبال مسلمانان برخوردار می شوند و زندگی می کنند . در مورد کشورها و دولتهای کافر اهل کتاب در صورت عدم پذیرش اسلام باید به دولت اسلامی جزیه به عنوان باج و خراج بدهند . در غیر این صورت مسلمانان بایدتحت عنوان جهاد ابتدایی با آنها بجنگند تا اگر آنها شکست نخورده و زیر سلطه مسلمانان و دولت اسلامی نرفته حداقل مسلمان شده یا جزیه دهند . کفار اهل کتاب و دولتهای آنان در صورت توطئه و ضدیت و جنگ طلبی با مسلمانان از جرگه کفار اهل کتاب خارج شده و کفار حربی محسوب می شوند .مثل دولت اسرائيل

  2- مشرکان یا کفار غیر کتابی یا حربی: سایر کفار که پیرو آن چهار دین الهی مسیحیت ، یهودیت ، زرتشتی و صابئین نیستند کفار غیر حربی محسوب می شوند . جان و مال و ناموس آنان هدر بوده و کوچکترین حرمتی ندارند . در جامعه اسلامی بر خلاف کفار کتابی که شهروند درجه دوم اند این کفار اصلا به عنوان شهروند به رسمیت شناخته نشده و فاقد کوچکترین حقوقی اند . مثل بهائیان در ایران
  آن ها یا باید مسلمان شده یا حداقل پیروی یکی از ادیان الهی شده و جز کفار اهل کتاب شوند وگرنه از جامعه اسلامی باید اخراج و چه بسا کشته شوند .در مورد دولت ها و کشورهای آنان اصل و قاعده بر جهاد ابتدایی مسلمانان و دولت های اسلامی تا مسلمان شدن و پیرو یکی از ادیان الهی شدن یا نابودی آنان است و صلح و پیمان بستن با آنان استثنا و موقتی است . پیروان غیر از آن چهار دین الهی یعنی پیروان اکثریت ادیان و بی دینان از جمله همین اقلیت ایزدی عراق در این گروه یعنی کفار حربی جای می گیرند که جان و مال و ناموس آنها هدر است .این انسانها به تعبیر قرآن از حیوانات و چهارپایان بدترند و بنا به فتوای مراجع تقلید نجس و هم ردیف ادرار و مدفوع حیوانات حرام گوشت و خون و سگ و خوک هستند .
  خوب حالا توی داعشی احمق دانستی که آن کفار اهل کتاب هستند که در صورت جنگ و توطئه بر ضد اسلام مثل اسرائیل جز کفار حربی محسوب می شوند وگرنه به غیر از کفار اهل کتاب یعنی پیروان آن چهار دین الهی پیروان همه ادیان دیگر یعنی حدود نیمی از مردم جهان فعلی جز کفار حربی محسوب می شوند و جهاد ابتدایی و جنگ با آنان واجب است و بستن صلح و پیمان موقت با آنان استثنا است و این ربطی به این که آنان تمایل به صلح و زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان داشته باشند به هیچ وجه ندارد .
  حال فهمیدی که مبنای داعش در کشتار و به بردگی گرفتن اقلیت ایزدی چیست؟
  بعد هم با این همه تاکید بر جهاد ابتدایی در اسلام و فقه و جنگ با غیر مسلمانان که ایجاد امپراطوری اسلامی توسط اعراب و سپس تشکیل دولت های دیگر مثل امپراطوری عثمانی و فتوحات آنان به بهانه همین گسترش اسلام از طریق جهاد بوده است که در طول تاریخ اتفاق افتاده است سایت های اسلام گرا ناله و فغان راه می اندازند که چرا غربی ها اسلام را دین شمشیر معرفی می کنند .آخی که چه قدر اسلام مظلوم واقع شده است و غربی ها دروغ می گویند !!! این آقایان احتمالا غربی ها را هم مثل خودشان کور و احمق می دانند که این همه دستور و تاکید قرآن و سنت را در جهاد ابتدایی و جنگ با غیر مسلمانان که در طول تاریخ هم تحت کشورگشایی های اعراب و کشورگشایی های عثمانی جلوه پیدا کرده است را توقع دارند که نادیده بگیرند در حالی که خود این آقایان اسلام گرا هم اذعان دارند و معترف هستند که جهاد در اسلام فقط جهاد دفاعی در مقابل دشمنان نیست و بخش مهم آن جهاد ابتدایی و کشورگشایی های به اصطلاح اسلامی از این طریق است .
  ضمنا توی متحجر اگر خواستی از جهاد ابتدایی و جنگ با غیر مسلمانان و باج و خراج اسلامی گرفتن تحت عنوان جزیه از کشورهای غیر اسلامی و خشونت در اسلام دفاع کنی لطفا پای استعمار و غارت کشورهای مستعمره و جنگ جهانی توسط غربیها سخن نگو که این اعمال سودجویانه ربطی به حقوق بشر و لیبرالیسم ندارد و اتفاقا خلاف این مکاتب است ولو که این کارها به بهانه این مفاهیم صورت گرفته باشد .