ارسال نظر

  • یک چیز دیگر را یادآوری می کنم و آن اینکه کافر غیر کتابی حق زندگی در جامعه اسلامی و بین مسلمانان را ندارد حتی کافر غیر حربی. اما اگر گوشه ای منزوی برای خودشان جداگانه زندگی کنند مسلمانان کاری با آنها ندارند. یزیدیها نمونه چنین اقلیتی بودند. قبیله خزاعه هم هر هر چند کافر بود اما در مدینه و بین مسلمین سکونت نداشت. برای همین مشمول آیه 8 سوره ممتحنه بود.