ارسال نظر

  • ن.ع 98/11/9 ساعت 16:14

    اگر اونا جلوی تعداد محدودی تماشاگر حرکاتی انجام دادند که گناه بوده، شما با تکثیرش تو فضای مجازی، چندین میلیون برابر کردین گناه رو. و هربار هم که این فیلم پخش شه، یه گناه دیگه به گناهاتون اضافه می‌شه. تکثیر توی فضای مجازی هم نامحدوده. پس تا قیام قیامت گناه تون زیاد و زیلدتر می‌شه‌. چه خودتون زنده باشید و چه نه...