ارسال نظر

  • دست کم وقتی می‌خوای از موضع اسلام حرف بزنی و ادعای پیروی از پیامبر رو داری، عفت کلام داشته باش و ادبت رو حفظ کن. پیغمبر به کی حرومزاده و خر می‌گفته تو ملا عام؟ که توی مدعی مسلمانی، به خودت حق می دی اسلام رو به گند بکشی با این ادبیات؟ به احکامی که به خودت هم واجبه توجه کن و فقط دنبال مچ گرفتن از دیگران نباش!