ارسال نظر

  • تو واقعأ ارزش این کار بزرگ رو درک نمیکنی ؟؟؟ کی گفته قراره همه اونا نماز بخونند . مسئله اصلی رعایت حرمت اذان و نماز و یاد خداست ...
    اینو بفهم لطفأ