ارسال نظر

  • ناظر 97/10/19 ساعت 13:13

    درسته که هاشمی خیانت کرد و خودش و بچه هاش تا توانستند دزدی کردند و از بهایی ها طرفداری کردند ولی بالاخره هاشمی وزنه ای برای مملکت بود و حالا که خاندانش مدعی کشته شدنش هستند و قاتل هم معلوم نیست بنابراین از بیت المال دیه اش را پرداخت کنید و با توجه به اینکه به قول خودش از جنگ داخلی جلوگیری کرده پس دیه اش حداقل هزار میلیارد تومن است . دیه اش را بدهید و به خاطر خیانت های که کردند از انها معذرت خواهی کنید و یا اصلا ببینید خودشان چه میگویند و چه میخواهند !!!!