ارسال نظر

  • مهمان 97/10/19 ساعت 16:51

    پیشنهاد می کنم فیلم گفتگوی پزشک متخصص امام خمینی در بیمارستان ( در آخرین روزهایی که بستری بودند ) را حتما" ببینید . این پزشک در این فیلم تاکید میکند که امام نباید بهیچ عنوان عمل میشدند و البته می گوید که عمل به این توصیه خیلی مهم بود . متاسفانه بدلیلی ( گویا برای این پزشک مسافرتی پیش میاید ) این پزشک از کشور خارج می شود . در این زمان شخص هاشمی رفسنجانی بشدت تلاش میکند که بیت حضرت امام را راضی به عمل جراحی کند و متاسفانه آنچه می خواست میشود و در نهایت امام را بر خلاف توصیه اکید پزشک مربوطه عمل می کنند . پس از این عمل ، امام چند روزی بیشتر در قید حیات نماند . آیا هاشمی رفسنجانی میدانسته که چکار دارد میکند ؟ بدون تردید روزی در پیشگاه خداوند متعال همه چیز عیان خواهد شد.