ارسال نظر

  • مهمان 97/10/19 ساعت 18:48

    خاک بر سر هاشمی وتوله های بی عقلش کنند