ارسال نظر

  • مهمان 97/10/20 ساعت 00:40

    اولا لعنت به روح هاشمی سرفتنه دوما خدا درد هاشمی بده به بچه های نجسش ؟ حادثه دانشگاه آزاد زیر سر بچه های هاشمی بود چون از دانشگاه خارج شدند 10 نفر به کشتن دادند که شاید ولایتی پس بزند.