ارسال نظر

  • مهمان 97/10/20 ساعت 15:06

    در ماجرای قطعنامه 598 و خوراندن جام زهر به امام خمینی (ره) ، هاشمی رفسنجانی نقش تعیین کننده ای داشت البته کمک و همراهی حسن روحانی و محمد خاتمی و ... هم خیلی مهم بود.