ارسال نظر

  • خانواده هاشمی ربطی به مرحوم هاشمی ندارد . چنان که پسر نوح ربطی به نوح نداشت .
    درود بر مرحوم هاشمی
    آهای جماعت افراطی که بعد از مرگ ایشان هنوز از هاشمی کینه و عقده دارید نکند پیام رهبر عظمایتان را در رثای هاشمی یادتان رفته است ؟
    دیدید به کوری چشمتان در تشییع جنازه آن مرحوم چه جمعیت بزرگی شرکت کرده بودند . این جمعیت پس از تشییع جنازه امام خمینی بی سابقه بود .
    حال شما کوردلان هر چه قدر می خواهید با ساختن مستند و مقاله علیه ایشان برای بدنام کردنش نزد ملت عقده گشایی کنید تا شاید خالی بشوید ؟ اما راهی به جایی نمی بریرد و موفقیت چندانی نخواهید داشت .