ارسال نظر

  • مهمان 97/10/20 ساعت 19:44

    بعد از مرگ پدرم، مادرم دیگر لبخند به لبش نیامد ... واقعا" خیلی تکان دهنده است