ارسال نظر

  • علی10 97/10/20 ساعت 22:50

    دوست عزیز، آقای حمید روحانی تو اون سخنرانی میگن که : به هاشمی رفسنجانی گفتیم چنین شایعه ای در مورد شما وجود داشت، چرا سخنان ایشون رو تحریف میکنید؟!!!