ارسال نظر

  • مهمان 97/10/21 ساعت 02:03

    تشیع جنازه شاهرودی را هم با اتوبوس نتونستید پرکنید بیچاره ها ، از تجلیل از جنازه هاشمی نیز مثل موش ترسیدید.