ارسال نظر

 • مهمان 97/10/21 ساعت 06:52

  خر خودتی. هاشمی حتی یک نفر تشییع کننده نداشت. آنعها هم که آمده بودن دو دسته بودند. گروهی که آمده بودند از فرصا استفاده کنند و آشوب راه بیندارزند و گروهی بزرگتر که آمده بودنذ جلوی قبلی ها را بگیرند! اما در صورت هیچ کدام ذره ای اندوه از به درک واصل شدن آن شیطان مجسم وجود نداشت!

  جتی بچه هایش هم از مردنش ناراحت نبودند و قطره ای اشک نریختند!
  مهدی بابا که فقط دنبال عکس گرفتن با تابوت بود!

  فقط شیخ حسن صانعی - برادر شیخ یوسف ک ادعای مرجعیت دارد- که قبل از دفن سر کفن را باز کرد تا صورت هاشمی را برای آخرین بار ببیند چیزی دید که از وحشت غش کرد!
  صورت هاشمی در لحظه مرگ بزرگترین عبرت الهی برای نحوه ملاقات یک ستمگر با عزراییل بود.
  برای همین بچه هایش هرگز صورت جسد آن ملعون را نشان ندادند.