ارسال نظر

  • مهمان 97/10/21 ساعت 18:36

    آقای علی10 ، باید بدانید که آقای سید حمید روحانی هرگز درفیلمی که خیلی از افراد ملت آن را خواهند دید شایعه ای را مطرح نمی کند . ( شایعه یعنی چیزی که صحت و سقم آن نامشخص است ) در واقع آقای سید حمید روحانی چنان شخصیتی ندارد که بخواهد درباره یکی از افراد بلند پایه نظام نسبت نامعلومی را مطرح کند . بفرض که این یک تهمت و شایعه بود ، چرا هاشمی رفسنجانی هیچ شکایت و ادعای حیثیتی نکرد؟ پس حداقل باید کمی تامل داشته باشیم.