ارسال نظر

  • مهمان 97/10/21 ساعت 18:49

    راستی اینطور که در باره قیافه هاشمی رفسنجانی پس از مرگش میگویند واقعا" ایکاش میشد ببینیم چه شکلی پیدا کرده بود . میگویند قیافه اش خیلی وحشتناک شده بود