ارسال نظر

  • مهمان 97/10/21 ساعت 18:58

    بهتر است از حسن صانعی برادر شیخ یوسف صانعی بپرسی او قیافه پلید رفسنجانی را از نزدیک دیده است