ارسال نظر

  • مهمان 97/10/21 ساعت 21:39

    عزیزم! خاتمی خودش می گفت من جلوی هاشمی حاج بخشی هستم!
    راست گفته بود.