ارسال نظر

  • و یک چیز دیگر
    اینکه من تاکنون خیال می کردم تو یک لیبرال جاسوس و فرد منحرف العقیده هستی.

    اما الان دیگر یقین دارم که رسما دیوانه هستی.