ارسال نظر

  • زنها و دخترهای اگر ارزش خودشون رو بدونن که اصلاً نمیرن توی فیلمهای آنچنانی خارجی و حتّی ایرانی با چاشنی جنسی و شُل حجابی بازی بکنند.
    وقتی بی حجاب شدی و لباس لختی پوشیدی باید پیش بینی چنین تجاوزات و آزارهای جنسی و نگاه های شهوتی به خودت رو هم داشته باشی.. اگر خوشتون میآید که اینکارها رو باهاتون بکنند و نگاه جنسی بهتون بشه پس حجاب رو کنار بگذارید.
    این غربیها میخوان جامعه ایران ما رو هم به همین سمت ببرن که الآن سر خودشون اومده . افتضاح کمپین Me Too و اعترافات زنها و دخترهای مشهور و غیرمشهور نتیجه همین کنار گذاشتن حجاب و حیا و غیرته
    بر کسی پوشیده نیست که مردها و پسرها از راه نگاه هم لذّت جنسی میبرن و زنها هم همینطور ولی کمتر و حجاب برای همینه که ارزش انسانی زنان و دختران حفظ بشه و به اونها نگاه انسانی بشه نه نگاه جنسی