ارسال نظر

  • ناظر 98/4/24 ساعت 13:34

    این شد حرف حساب . منافع عده ای دزد که در درون دولتها جا خوش کرده اند با خودکفایی مغایر است . دست دزدها که قطع شود مملکت اباد میشود انهم در حد عالی .