ارسال نظر

  • ج 98/5/15 ساعت 19:37

    برجام به تاریخ پیوست تمام شد حالا تو خاطره تعریف کن از فتح فتوح بگو