ارسال نظر

 • باسلام
  شیخ حسن روحانی بیسواد که درسن 16 سالگی به حوزه رفته ودر سن 22 سالگی هم ازخارج
  خوانده والبته شده پس این شیخ حسن روحانی نه درس کلاسیک خوانده نه در حوزه درس آنچنانی درآن زمان این شیخ حسن روحانی بشغل شریف ساواک خدمت می کرده و
  حوزه رفتنش هم بهمین منظور بوده .که طرفداران خمینی را شناسائی بکند.
  وحالاهم جاسوسی برای اینگلیس وبرای آمریکا.
  وامّا حالا شیخ حسن روحانی برای .ما عمروعاص وبرای بیگانگان ابوموسی اشعری هستند
  وحالاهم همش دورغ بخوردما میدهد مرگ بر آمریکا وخائنین ایران .بالاخره این دوسال
  هم تمام خواهد شد ملّت اینهارا بدادگاه خواهند کشاند.