ارسال نظر

  • برجام دفن شده است . تمام این گیر و دار اقتصادی و یا تروریسم اقتصادی ریشه اش برجام بازی و fatf بازی است . ریشه مشکلات مردم روحانی و ظریف هستند که بعد 40 سال رفتند در خانه آمریکا زدند .