ارسال نظر

  • زنگ روحانی به اوباما کمر ایران شکست . اوباما تمام دنیا را خبر کرد که بیایید تحریم ها جواب داده و ایران حاضر به مذاکره است پس تا می توانید پدال گاز را بخوابانید بله حسن روحانی برادر دزد . کاش زلزله 20 ریشتری می آمد و زمین و زمان را ویران می کرد ولی تو شیطان صفت به اوباما زنگ نمی زدی و به مذاکره نمی رفتی و برجام نحس این سند ایران فروشی امضا نمی شد.