ارسال نظر

  • برجام یعنی ایران فروشی ، برجام یعنی خیانت ، برجام یعنی پسند غرب در داخل کشور اجرا کردن .برجام بر ضد خط امام و 8 سال دفاع مقدس است . برجام یعنی جاکشی. به روحانی و ظریف در خارج آمپول جاکشی تزریق شده است .