ارسال نظر

  • برجام رو ول کنین هسته ای تموم شد.
    قرارداد پاریس رو بچسپین که انرژی هسته ای نابود شد. انرژی برق رو دارن نابود کنن.