ارسال نظر

  • ناظر 98/5/15 ساعت 22:47

    حوا کاری کرد که حضرت ادم را از بهشت بیرون کردند و همیشه دوران این مشکلات ادامه دارد و حواها باعث نرفتن ادمها به بهشت میشوند . بعضی زنهای کم عقل باعث فساد میشوند چون اعتقادشان به خدا ضعیف است و عقده های درونیشان انها را وادار به حماقت میکند و مردان مغرض هوسران به اسم ازادی و برابری از این حماقت ها استفاده سوء میکنند و انها را بازی میدهند و البته اینگونه زنها از اینکه بازی بخورند بدشان نمیاید و دوست دارند مایملکشان را به حراج بگذارند و از نگاههای هوس الود لذت میبرند . تا زمانیکه مفت خوران حرامخور مملکت را اداره میکنند باید منتظر این و بدتر از این هم باشیم همانطور که بوده ایم . مملکت ما اسلامی نیست و هر که بگوید دروغ میگوید .