ارسال نظر

  • ای بی سواد های دو هزاری !
    حتی زحمت یک سرچ ساده اینترنتی به خودتان نمیدهید بیش از 91 درصد زنان در آمریکا کانادا اروپا استرالیا تا حالا یک بار طعم تجاوز جنسی را تجربه کرده اند در ایران زمان شاه هم آمار همین بوده کدوم امنیت؟ در غرب اگر زنی دختر داشته باشه و بیوه باشه اگر با مردی ازدواج کند آن مرد حق دارد با دخترهای او هم رابطه داشته باشه کدوم انسانیت و اخلاق؟ وقتی رئیس جمهور یک کشور ترامپ باشه که به هزار تا زن تجاوز میکنه و زمان شاه میاد ایران و میخواد تو شمال کاباره و کازینو بزنه معلومه که بقیه جامعه چه وضعیتی داره
    من که در طول این چهل سال سرکوب حجاب ندیدم اگه منظور اکبر گنجی هست که الان تو انگلیس داره علیه ایران حرف میزنه