ارسال نظر

  • سحر قریشی یک دختر افغانی هست و همیشه میگه میخواد مثل بقیه بازیگرهای غیر ایرانی بی حجاب باشه ورودش هم به عرصه بازیگری مشکوک بود