ارسال نظر

  • باید با همه فسادها مبارزه کرد خیای سخته ولی نباید دس رودس گذاشت و شاهد نابودی ارزشها در کشورمون باشیم .به گفته قرآن بهترین امت خواهید بود آگر امر به معروف ونهی از منکر کنید