ارسال نظر

  • با سلام به این عزیزبرادرو ارزوی توفیق و منصوریتش بر دشمنان دین واسلام و راه سرخ خون و شهادت . اما سخنی هرچند نازل و کم قیمت باشد به این عزیزمان دارم و ایرادی کوچک که با شخصیت و اعتقادش وارد است و امید دارم مرا حلال کند و این انتقادم را نه از راه کم ارزش جلوه دادن ایشان و زبانم لال کوبیدن این عزیزدلمان باشد بلکه بعنوان اصلاح همین موارد کوچک که دشمنانمان از همین کوچک ها دست اویز ساخته و درجهت تمسخرو خرده گیریهای ما برمیایند و ان ایرادم اینست که برادرخوب و گلم شما کاش به نوع اصلاح ریش زیبا و دلنشین و جوانی ات کمی دقت میکردی و اینطور بین ریش و سبیل زیبا ومردانه ات یک فاصله ی من دراوردی نمیگذاشتی و اینطور مد نمیکردی و بازهم ارزو دارم که اصلا ان قسمت فاصله خدادادی باشد و ابداع و مددادن به صورت خوب و نازنینت نباشد و این نقیصه را دانسته انجام نداده باشی که خیلی در چشم بیننده تاثیرگذار است و امکان انواع افکارمنفی را ایجاد میکند . موئید و منصورباشی درراه جدم اقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و صلوات .