ارسال نظر

  • ایشون دارن تو سخنرانی از سیستمی صحبت میکنه که همه چی پوله و تزویر و زور که نماد این سیستم غرب و سیستم غربه.مگه آخوند جاسوس نداریم،ضمنا ایشون تبلت ندارند و فبلت هست که خودشون بارها گفتند که نمونه داخلی نداره و فکر کنم هدیه یه بنده خدایی به جنبش مصاف باشه.زود قضاوت نکنیم